ติดต่อพร้าวไทย

     ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นพร้าวไทย โดยสวนลุงสงค์

          109 หมู่ 3 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

           โทร 081-3965077, 081-5898635

           e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           facebook : พร้าวไทย Prow Thai